Krasne 746A, 36-007 Krasne tel. 17 282 44 00

Komunikat w sprawie zmian w zasadach pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

31 maja 2019

Z dniem 04.05.2019 r. zmieniono przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dotyczącym pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy) ma prawo do nieodpłatnego dostępu do dokumentacji medycznej, o ile żądanie dostępu jest pierwszorazowe w danym zakresie.

Prawo do nieodpłatnego, pierwszorazowego dostępu dotyczy wyłącznie pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego. W razie żądania wydania dokumentacji w danym zakresie po raz drugi i kolejny, będą pobierane opłaty na dotychczasowych zasadach.

Pacjent decyduje o tym, w jak sposób ma mu być wydana żądana dokumentacja (kserokopia, odpis, wyciąg, wydruk, informatyczny nośnik danych ). Pacjent ma prawo zgłoszenia żądania udostępnienia mu dokumentacji w każdej, dowolnej formie, w  tym elektronicznej.